Delavnica za učence OŠ

“KAKO SE UČIMO?”

Delavnica je izkustveno usmerjena in prirejena na podlagi pedagoških izkušenj ter teorije nevro-lingvističnega programiranja (NLP).

 

Delavnica poteka v dveh delih (2 šolski uri).

 

Prvi del je namenjen iskanju odgovorov na vprašanje “zakaj”, “kako” in “kdaj” se učimo.

Učenci spoznajo in ozavestijo svoj cilj učenja ter spoznajo pristope organizacije in časovnega načrtovanja učenja za ocenjevanje  (v izogib kampanjskemu učenju).

 

Drugi del delavnice je izkustven, v katerem se učenci spoznajo z izbranimi tehnikami učenja.

Naučijo se tistih tehnik, ki ‘klasično’ izpisovanje in podčrtavanje nadgradijo.

Učenci so po potrebi razdeljeni v 4-5 skupin, kjer vsaka skupina predeluje in spoznava eno metodo (za boljši učinek priporočam uporabo aktualne učne snovi posameznega oddelka).

 

OKVIRNA VSEBINA:

  • kratek uvod v delavnico

1. del >>> zakaj in kdaj se učimo?

  • cilj učenja
  • organizacija/načrtovanje učenja (časovna priprava za test)
  • kako umestiti učenje v popoldanski čas
  • kdaj in kako vključiti odmore v čas učenja
  • pasivno/aktivno učenje (kratek uvod v 2. del delavnice)

2. del >>> kako se učimo?

  • aktivno in pasivno učenje
  • spoznavanje z različnimi tehnikami pomnjenja (Paukova metoda, miselni vzorec kot priprava na učenje, post-it listki kot alternativa izpisovanju, uporaba sličic, zgodb in asociacij pri učenju)
  • uporaba tehnik pri učni snovi in učenju (na primerih in/ali konkretni učni snovi)

 

 

Izvajalka Lea Čerin, mentorica za uspešno učenje, univ. dipl. pedagoginja, ILE Learning Coach, MISP inštruktorica

Trajanje delavnice: najmanj 2 šolski uri

Kontakt:  lea@rumenahiska.si ali 040 561 204