U – učinkovito

Za učinkovito učenje so potrebni pravilen pristop in vztrajnost.

Učenje je eksperimentiranje in je proces ugotavljanja kaj mi ustreza in kaj ne.

Je veščina, ki se jo na-učimo in je zanjo potreben čas.

Kako se pravilno oz. učinkovito učiti, je dokaj kompleksno vprašanje, ki za odgovor nima enoznačnega odgovora.

 

Za učinkovito učenje naj bi upoštevali naslednje:

– čemu se učim in si dovolj zgodaj postaviti cilje (ne bodite razočarani, če je otrokov odgovor učenje za odlično oceno, saj pri večini prevladuje zunanja motivacija za učenje)

prostor (temperatura prostora, svetloba, zračenje prostora in odstranitev motilcev, ki jemljejo pozornost)

pripomočki (ki so pripravljeni vnaprej)

količina in zahtevnost učne snovi (znanje o razporejanju časa – učnega in prostega časa)

tehnike učenja (takšne, ki pripomorejo k hitrejšemu pomnjenju)

odmori (na vsakih 20, 30 ali 40 minut je potrebno narediti krajši premor)

– zadostna količina spanja in prehrana

 

Tudi če otrok ni vešč sprotnega učenja, se lahko nauči organiziranosti in razporejanja časa. Za to pa je potreben tudi naš zgled in konkreten prikaz.

Za primer in prikaz enostavne organizacije lahko uporabimo že družinski izlet ali počitnice. Otroka vključimo v samo načrtovanje, skupaj pregledamo kaj vse je potrebno, da počitnice dejansko izpeljemo, in kako si bomo pripravo razporedili po dnevih/tednih – da ne bomo pripravljali vsega zadnji dan. Tako je odhod na počitnice veliko bolj miren.

Ko otrok izve za datum ocenjevanja, lahko podobno načrtovanje izpeljemo za njegov šolski primer.

Zavedajmo se, da veščine organizacije pričakujemo od otrok že zelo zgodaj – ponekod že v 3. razredu, ko je otroku igra primarna dejavnost in bo veliko raje izbral lego kocke kot pisanje obnove iz berila.

Zavedajmo se, da naš pogled na (daljno) prihodnost ni enak otrokovemu, ki deluje po načelu »tukaj in zdaj«.

Med otroki so razlike zelo velike, zato bo nekdo potreboval več časa za učenje določene učne snovi kot drugi. Glede na starost prilagajamo zahteve in prav tako glede na težavnost učne snovi oz. otrokove sposobnosti.

Za učinkovito učenje so zelo pomembni odmori, na katere pogosto pozabimo – tako starši kot otroci. Če ima otrok nizko koncentracijo, je bolje narediti premor – kratek, 5-minutni in učne intervale omejiti na približno 20 minut.

 

Kakšno je zame učinkovito učenje? 

Takšno, pri katerem si otrok z uporabo tehnik učenja, zapomni čim več.

Pomembna je kvaliteta učenja, ne količina. Pogosto se ravno pri kvaliteti učenja ustavi, saj otrok ne ve, katere metode mu bodo pomagale do hitrejšega pomnjenja, dokler mu jih ne pokažemo in ga naučimo uporabe teh metod.

Zato pokažimo otroku, kako smo se učili kot šolarji (predvsem pa ozavestimo, v kateri starosti smo dejansko začeli uporabljati klasično učenje) in bodimo odprti tudi za novosti.

Meni odličen izrek, ki opisuje učinkovito učenje je »study less, study smart«.

Primer: pri deklici z motnjo pozornosti sem uporabila časovnik, timer. Najin učni čas sem omejila na 15 minut. Na ta čas je tudi sama privolila, saj je ocenila, da zmore toliko časovne koncentracije v enem kosu. Vmes sva se dogovorili za 5-minutne premore, med katerimi si lahko izbere aktivnost po svoji izbiri. Med kratkimi premori sem ji pripravila nove naloge (ponavljanje snovi pred pisnim ocenjevanjem).  V manj kot eni uri je ponovila celotno snov. Časovnik ji je pomagal, da je lažje preusmerila misli v učno snov, kratki premori pa so pripomogli, da se je »med učenjem« tudi igrala s svojimi najljubšimi igračami.

 

Katere učinkovite metode učenja delite s svojim otrokom?

 

Lea

vsebina je nastala na podlagi gostovanja v fb skupini Odgovorno starševstvo